Akční leták JIP – Karlové Vary, Olomouc, Ostrava, Zlín